Trollsjön

Bilder från Trollsjön, från E10an tur-och-retur.
Tryck på bilden (på nästa sida med) för full upplösning.